احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب رامهرمز.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث تصفیه خانه آب و فاضلاب رامهرمز

کار فرما :

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

زمان پروژه :

1388

سایر پروژه ها

Back to Top