احداث 198 واحدی مسکونی صفادشت.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 198 واحدی مسکونی صفادشت

کار فرما :

تعاونی مسکن شماره 28 منطقه 5

زمان پروژه :

1392

سایر پروژه ها

Back to Top