احداث 512 واحدی مسکونی ماهدشت.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

احداث 512 واحدی مسکونی ماهدشت

کار فرما :

مسکن مهر ( وزارت راه  و شهرسازی )

زمان پروژه :

در حال انجام

سایر پروژه ها

Back to Top