مخازن آبرسانی شهر اندیمشک.

توضیحات پروژه

نام پروژه :

مخازن آبرسانی شهر اندیمشک

کار فرما :

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

زمان پروژه :

1386

سایر پروژه ها

Back to Top